Kontakt JDS Vavrečka

Predsedníčka Terézia Kabaňová, 043/5523245

Podpredsedníčka Angela Sečová, 043/5523742, angela.secova@gmail.com   

Tajomník Ľubomír Hrkeľ, 043/5522487

Hospodár Vladimír Seč, 043/5523742, vsec@orava.sk

Revizná komisia: Zdenka Kabaňová, Jozef Páleník


Kontaktujte nás