17.apríla 2018 -  tradičný turnaj v kolkoch.

Ako je už tradíciou, základná organizácia v Trstenej usporiadala súťaž v kolkoch o pohár primátorky Trstenej. Tento Oravský regionálny turnaj seniorov – členov Jednoty dôchodcov Slovenska sa konal už po štvrtýkrát. Zúčastnilo sa na ňom celkove 16 družstiev z okresov Námestova, Trstenej a svoje zastúpenie malo aj družstvo Jablonky z PĽR. Každé družstvo bolo tvorené zo štyroch jednotlivcov, takže súťažilo celkove 64 súťažiacich, ktorí zároveň súťažili okrem družstva aj v súťaži jednotlivcov. Vavrečka mala svoje zastúpenie v zložení: Klema Janoľová, Marta Páleníková, Ján Bronerský a Vladimír Seč. Súťažilo sa urputne a divácka kulisa štedro odmeňovala potleskom každý úspešný zásah. Pri konečnom hodnotení bolo poznať, že domáci majú viac natrénované a preto neprekvapilo, že družstvo Trstenej obsadilo prvé miesto zo ziskom 858 bodov. Druhé bola družstvo Námestova so ziskom 690 bodov. A tretie miesto obsadilo družstvo Skalky Tvrdošín so ziskom 66O bodov. Družstvo Vavrečky obsadilo až 11 miesto so ziskom 559 bodov. V súťaži jednotlivcov prvé miesto obsadil domáci Schiferdeker s 227 bodmi, druhý bol Glombík z Tvrdošína s 222 bodmi a tretí Frielich taktiež domáci s 221 bodmi. Na peknom 4. mieste so ziskom „ zemiakovej“ medaily sa  umiestnil Vladimír Seč so ziskom 208 bodov. Na 42. mieste sa umiestnil Ján Bronerský so 129 bodmi, na 52. mieste Páleníková Marta a na 55. mieste Janoľová Klema so ziskom 106 bodov. Nech už sú výsledky akékoľvek podstatné je, že sme prežili pekný  športový deň v spoločnosti seniorov hornooravských obcí. Foto tu >>


Družobná návšteva v Česku

    Ešte v minulom roku na Mikulášskom posedení, sa ako už je tradíciou, zúčastnili aj naše družobné organizácie z Poľska a Čiech. Sú to milé stretnutia, ktoré dokumentujú, že starší ľudia aj z iných regiónov sa radi stretávajú a môžu si pritom porozprávať hodnotiť a spomínať. Obzvlášť milé sú potom stretnutia v Poľsku, alebo v Čechách. Náš klub dôchodcov sa niekoľkokrát mal možnosť prezentovať v Poľskej Lekawici, ale doposiaľ ani raz v Českom Řepišti. Preto sme boli veľmi radi, keď sme dostali pozvánku od klubu dôchodcov na posedenie do Řepišťa. A pretože sa nepatrí prísť s prázdnymi rukami, rozmýšľali sme s čím prísť k našim hostiteľom. Rozhodnutie padlo na syrovú tortu, vyzdobenú Vavrečským erbom. Pán starosta ešte prispel darkovým košom a vybrali sme sa na cestu. Prijatie v Řepišti bolo veľmi milé. Prijal nás pán starosta spolu s predsedom klubu dôchodcov a pri spoločnom posedení spojeného s občerstvením sme zotrvali v príjemnej debate. Vyvrcholením pobytu bola účasť na posedení s dôchodcami, kde sme im odovzdali prinesenú už spomínanú syrovú tortu a darkový kôš. V príjemnej atmosfére sme zotrvali až do večerných hodín, keď sme sa museli rozlúčiť. Spoločne sme však skonštatovali, že máme v družobnom Řepišti dobrých priateľov. Foto tu >>