Jednota Dôchodcov Slovenska vo Vavrečke

'' Zostarnúť nie je umenie, no umenie je vyrovnať sa s tým… ''

A tak v duchu tohto hesla sme založili 5. apríla 2013 náš klub dôchodcov, ako desiatu organizáciu vrámci Námestovského okresu. Spoločnými každomesačnými stretnutiami, športovými akciami, výletmi, kúpeľnými zájazdmi, odstraňujeme pocity osamelosti, ktoré tento vek so sebou prináša. Zúčastňujeme sa aj akcií ostatných dôchodcovských organizácií aj družobných zahraničných stretnutí. Vďaka našim aktívnym a obetavým členom, sme ziskali obdiv a uznanie aj u omnoho vačších seniorských organizácií. 

Dbáme nato, aby nám staroba nezanechala vrásky na duši, keď ich už robí na tvári…

Od Februára 2019 funguje vedenie JDS Vavrečka v novom zložení:

  • Predsedníčka Zdenka Kabaňová
  • Podpredsedníčka Angela Sečová
  • Hospodár Vladimír Seč
  • Revízna komisia Jozef Páleník a Marta Huráková