Vznik Jednoty Dôchodcov Slovenska vo Vavrečke

Po niekoľkomesačnom snažení poslankyne pani Alene Hvoľkovej sa podarilo založiť JDS vo Vavrečke.

Dňa 5.4.2013 sa konala ustanovujúca schôdza,na ktorej sa zúťastnila predsedníčka okresnej organizácie JDS v Námestove pani Oľga Slovíková, starosta obce pán Ladislav Šnapko, poslankyňa obce Alena Hvolková a zakladajúci členovia z Vavrečky. Vzniknutý vavrečský klub dôchodcov je v poradí desiatou organizáciou dôchodcov na Hornej Orave. Spoločným stretávaním si určite spestria jeseň života a takto chcú spoločne odstraňovať pocit smútku a osamelosti, ktoré tento seniorský vek prináša.

Novovzniknutá organizácia si vo voľbách zvolila následovný výbor :

  • Predsedníčka Terézia Kabaňová
  • Podpredsedníčka Angela Sečová
  • Tajomník Ľubo Hrkeľ
  • Hospodár Vladimír Seč
  • Revízna komisia  Jozef Páleník  a František Pepucha
  • Členovia výboru Kršáková Ĺudmila a Buganová Jarmila   

Starosta obce p.Ladislav Šnapko vyslovil potešenie,že sa zakladá organizácia dôchodcov v obci.Prislúbil všemožnú pomoc nielen poskytnutím priestorov,ale aj prípadnej finančnej výpomoci v rámci možností.Taktiež okresná predsedníčka JDS v Námestove pani Oľga Slovíková vyslovila presvedčenie, že tak ako ostatné organizácie v okrese, tak aj  tá naša bude prínosom pre svojich členov,ktorým takto umožní kultúrne,športové a iné spoločenské vyžitie v starobe.Poďakovala za ústretovosť pánovi starostovi a novozvolenému výboru popriala veľa síl v prospech novej organizácie.

Na záver vystúpila predsedníčka pani Terézia Kabaňová.Poďakovala sa za prejavenú dôveru pri voľbe a zvlášť sa poďakovala pánovi starostovi a okresnej predsedníčke za ústretovosť novovzniknutej organizácii.